Motî walon-francès
Dictionnaire wallon-français
Walloon-French dictionary


Rezultats - Résultats - Results

Vos avoz cachî après:
Vous avez cherché:
You have searched:
nåjhi, nåjheye
Eredjistrumint(s) di trové(s):
Enregistrement(s) trouvé(s):
Matches:
1

nåjhi, nåjheye

nåjhi, -eye (addj.) fatigué(e).
Waitîz a: nåjhi (v.).

Trové dins: nåjhi [R13]; nåhi [E1]; nâhi [E212,S0]; nâyi [S0]; nåhî [E34]; nauji [C1]; nåji [S117]; nôjî [O0,O4] / nåhèye [E1]; nôjéye [O4]
(ID: 3957) Dedja so l' esplicant motî: nåjhi.